Privacybeleid Leuke Gasten

https://www.leukegasten.nl

Over ons privacybeleid

Leuke Gasten geeft veel om uw privacy. Om een fijne kijkgelegenheid te geven is besloten om geen gegevens te verzamelen in form van cookies mailverwerking of elk ander soort van gegevens verzameling.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Webhosting

Strato

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Strato. Strato verwerkt geen persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Strato heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Strato is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

BedrijfsmailStrato

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van bedrijfsmailStrato. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. bedrijfsmailStrato heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Doel van gegevensverwerking

Verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website zijn essentieel voor het gebruik van onze website. Dit is welke browser u gebruikt, dit zijn geen persoonsgegevens.

Cookies

Er worden geen cookies gebruikt op deze website

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Leuke Gasten

Aalsmeer Nederland T 06 40519017 E leukegasten@gmail.com

Contactgegevens voor privacyzaken

Jeroen Dikkeboom en Ed Staring